DỊCH VỤ

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý dịch vụ cho thuê xe (KPIBSC-CRSMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý dịch vụ cho thuê tài sản (KPIBSC-PRSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý dịch vụ sửa xe (KPIBSC-VRSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý dịch vụ sửa điện (KPIBSC-ERSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý dịch vụ sửa nước (KPIBSC-WRSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý SPA (KPIBSC-SPA)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý tiệm Nail (KPIBSC-NAIL)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý cửa hàng thời trang tóc (KPIBSC-TOC)

1.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý tổ chức tiệc cưới (KPIBSC-WMS)

1.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý trung tâm sự kiện, tiệc cưới (KPIBSC-ECW)