NHÀ HÀNG

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý nhà hàng (KPIBSC-RMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý chuỗi nhà hàng (KPIBSC-RCMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý quán ăn (KPIBSC-RMS1)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý đặt món nhà hàng (KPIBSC-ROMS)

200.000 ₫

Phần mềm Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nhà hàng (KPIBSC- RCSSS)