Y TẾ

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

999.000 ₫

Phần mềm Quản lý phòng khám nhi (KPIBSC-PCMS)

999.000 ₫

Phần mềm Quản lý phòng khám răng hàm mặt (KPIBSC-DOMS)

999.000 ₫

Phần mềm Quản lý phòng khám tai mũi họng (KPIBSC-ECMS)

999.000 ₫

Phần mềm Quản lý phòng khám đa khoa (KPIBSC-PMS)

200.000 ₫

Phần mềm Đăng ký khám bệnh online (KPIBSC-OMRS)

200.000 ₫

Phần mềm Đăng ký online khám bệnh trực tiếp (KPIBSC-ORSME)

1.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý trạm y tế (KPIBSC-MSMS)

1.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý bệnh viện chuyên khoa (KPIBSC-SHMS)

1.999.000 ₫

Phần mềm Quản lý bệnh viện đa khoa (KPIBSC-GHMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý vật tư tiêu hao bệnh viện (KPIBSC-HCMMS)