AN NINH

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý Phòng cháy chữa cháy (KPIBSC-FPMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý tạm trú trạm vắng (KPIBSC-STSM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý theo dõi tạm dữ phương tiện, tang vật (KPIBSC-MSTTVE)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý đơn thư tố giác tội phạm (KPIBSC-SMCC)