Công Ty Cp Tae Kwang Vina Industrial

Công Ty Cp Tae Kwang Vina Industrial

Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp:

  • Thiết lập Hệ thống quản lý chiến lược chuyên nghiệp.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu suất, mục tiêu, chiến lược, dựa trên đổi mới sáng tạo.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

kpibsc
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kinh tế Đông Ấn
Dùng thử
kpibsc
Công Ty TNHH Thuận Buồm
Dùng thử
kpibsc
Công Ty Cổ Phần Giầy Thăng Long
Dùng thử
kpibsc
Công Ty Cổ Phần Cao Su Hà Nội
Dùng thử
kpibsc
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Quốc Hưng
Dùng thử
kpibsc
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng
Dùng thử
kpibsc
Công ty Cổ phần FULINO-VN
Dùng thử
kpibsc
Công Ty Cổ Phần Giày Bình Định
Dùng thử
kpibsc
Công Ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai
Dùng thử
kpibsc
Công Ty TNHH Phong Châu
Dùng thử