Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp:

  • Thiết lập Hệ thống quản lý chiến lược chuyên nghiệp.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu suất, mục tiêu, chiến lược, dựa trên đổi mới sáng tạo.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

kpibsc
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Á Châu
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Quân đội
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Dùng thử
kpibsc
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng
Dùng thử
kpibsc
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
Dùng thử