Công ty Cổ phần Phần mềm PROVIEW

Công ty Cổ phần Phần mềm PROVIEW

Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp:

  • Thiết lập Hệ thống quản lý chiến lược chuyên nghiệp.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu suất, mục tiêu, chiến lược, dựa trên đổi mới sáng tạo.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

kpibsc
Công ty Cổ phần Phần mềm PROVIEW
Dùng thử
kpibsc
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT
Dùng thử
kpibsc
Công ty cổ phần HTC viễn thông quốc tế (HTC ITC)
Dùng thử
kpibsc
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Elite
Dùng thử
kpibsc
Công ty CP kỹ thuật máy HT
Dùng thử