Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp:

  • Thiết lập Hệ thống quản lý chiến lược chuyên nghiệp.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu suất, mục tiêu, chiến lược, dựa trên đổi mới sáng tạo.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

kpibsc
CTCP Đầu tư Thế giới Di Động
Dùng thử
kpibsc
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Dùng thử
kpibsc
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Dùng thử