Flash Sales - Khuyến mãi hấp dẫn!

kpibsc

Giảm giá giờ vàng

<p>Giảm gi&aacute; 5% cho tất cả c&aacute;c sản phẩm, dịch vụ trong khung giờ: 12h-13h30 h&agrave;ng ng&agrave;y.</p>

253200DB

kpibsc

Khuyến mãi SIÊU SALE 11/11

<p>Tặng 50% tổng gi&aacute; trị thanh to&aacute;n, nhanh tay đăng k&yacute; ngay, số lượng c&oacute; hạn.</p>

SS11112020

kpibsc

Khuyến mại ngày kết nối giao thương

<p>Khuyến m&atilde;i 10% ng&agrave;y kết nối giao thương</p>

MMK25112020

Nền tảng Phần mềm KPIBSC giúp:

  • Thiết lập Hệ thống quản lý chiến lược chuyên nghiệp.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
  • Thúc đẩy cải thiện hiệu suất, mục tiêu, chiến lược, dựa trên đổi mới sáng tạo.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.