Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (KPIBSC-JISS)

Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (KPIBSC-JISS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-JISS: Giải pháp thống kê ngành Tư pháp toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-JISS là phần mềm thống kê ngành Tư pháp trực tuyến, giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp thống kê dữ liệu một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-JISS:

  • Tăng cường hiệu quả thống kê: KPIBSC-JISS giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp tăng cường hiệu quả thống kê, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu sai sót: KPIBSC-JISS giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp giảm thiểu sai sót, thông qua việc kiểm soát chất lượng dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường tính minh bạch: KPIBSC-JISS giúp tăng cường tính minh bạch trong thống kê ngành Tư pháp, thông qua việc cung cấp các báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-JISS:

  • Thống kê dữ liệu ngành Tư pháp: KPIBSC-JISS giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp thống kê dữ liệu một cách toàn diện, bao gồm: dữ liệu tố giác tội phạm, dữ liệu giải quyết tố giác tội phạm,...
  • Thống kê theo các tiêu chí: KPIBSC-JISS giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp thống kê dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau, bao gồm: thời gian, địa điểm, loại tội phạm,...
  • Tạo báo cáo thống kê: KPIBSC-JISS giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp tạo báo cáo thống kê một cách dễ dàng, bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết,...

KPIBSC-JISS là giải pháp thống kê ngành Tư pháp toàn diện, hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng trong ngành Tư pháp tăng cường hiệu quả thống kê, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính minh bạch.

2.499.000 ₫