Phần mềm Quảng cáo dự án bất động sản (KPIBSC-REPAS)

Phần mềm Quảng cáo dự án bất động sản (KPIBSC-REPAS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-REPAS: Giải pháp quảng cáo dự án bất động sản hiệu quả, tiết kiệm

KPIBSC-REPAS là phần mềm quảng cáo dự án bất động sản trực tuyến, giúp doanh nghiệp bất động sản quảng cáo dự án một cách hiệu quả, tiết kiệm và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-REPAS:

  • Nâng cao hiệu quả quảng cáo: KPIBSC-REPAS giúp doanh nghiệp bất động sản nâng cao hiệu quả quảng cáo dự án, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa ngân sách và đo lường hiệu quả.
  • Tiết kiệm chi phí: KPIBSC-REPAS giúp doanh nghiệp bất động sản tiết kiệm chi phí quảng cáo, thông qua việc tối ưu hóa ngân sách và hiệu quả quảng cáo.
  • Tăng cường sự kiểm soát: KPIBSC-REPAS giúp doanh nghiệp bất động sản tăng cường sự kiểm soát đối với hoạt động quảng cáo, thông qua việc cung cấp các báo cáo chi tiết.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-REPAS:

  • Quản lý chiến dịch quảng cáo: KPIBSC-REPAS giúp doanh nghiệp bất động sản quản lý chiến dịch quảng cáo một cách toàn diện, bao gồm: lập kế hoạch, triển khai, theo dõi,...
  • Quản lý ngân sách quảng cáo: KPIBSC-REPAS giúp doanh nghiệp bất động sản quản lý ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả, thông qua việc lập kế hoạch và theo dõi chi tiêu.
  • Quản lý hiệu quả quảng cáo: KPIBSC-REPAS giúp doanh nghiệp bất động sản đo lường hiệu quả quảng cáo một cách chi tiết, thông qua các báo cáo thống kê.

KPIBSC-REPAS là giải pháp quảng cáo dự án bất động sản hiệu quả, tiết kiệm, giúp doanh nghiệp bất động sản tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng.

2.499.000 ₫