Phần mềm Quản lý xe cơ giới (KPIBSC-MVMS)

Phần mềm Quản lý xe cơ giới (KPIBSC-MVMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-MVMS: Giải pháp quản lý xe cơ giới hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MVMS là phần mềm quản lý xe cơ giới trực tuyến, giúp các doanh nghiệp quản lý xe cơ giới một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-MVMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-MVMS giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-MVMS giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, thông qua việc tối ưu hóa việc sử dụng xe cơ giới và quản lý chi phí bảo dưỡng, sửa chữa,...
  • Tăng cường an toàn: KPIBSC-MVMS giúp các doanh nghiệp tăng cường an toàn, thông qua việc quản lý lịch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và giám sát hành trình xe cơ giới.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MVMS:

  • Quản lý thông tin xe cơ giới: KPIBSC-MVMS giúp các doanh nghiệp quản lý thông tin xe cơ giới một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin xe, lịch sử sử dụng,...
  • Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa: KPIBSC-MVMS giúp các doanh nghiệp quản lý bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới một cách hiệu quả, bao gồm: lịch bảo dưỡng, lịch sửa chữa,...
  • Quản lý giám sát hành trình: KPIBSC-MVMS giúp các doanh nghiệp quản lý giám sát hành trình xe cơ giới một cách hiệu quả, bao gồm: vị trí xe, tốc độ xe,...

KPIBSC-MVMS là giải pháp quản lý xe cơ giới hiệu quả, toàn diện, giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí và tăng cường an toàn.

2.499.000 ₫