Phần mềm Quản lý tuyển dụng (KPIBSC-RMS)

Phần mềm Quản lý tuyển dụng (KPIBSC-RMS)

200.000 ₫

KPIBSC-RMS: Giải pháp quản lý tuyển dụng hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-RMS là phần mềm quản lý tuyển dụng trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý tuyển dụng một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-RMS:

  • Tăng hiệu quả tuyển dụng: KPIBSC-RMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình tuyển dụng, từ đó giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.
  • Nâng cao chất lượng tuyển dụng: KPIBSC-RMS cung cấp các công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá ứng viên một cách chính xác và hiệu quả.
  • Tiết kiệm chi phí tuyển dụng: KPIBSC-RMS giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tuyển dụng, bao gồm chi phí tuyển dụng, chi phí đào tạo,...

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-RMS:

  • Quản lý quy trình tuyển dụng: KPIBSC-RMS giúp doanh nghiệp quản lý quy trình tuyển dụng một cách toàn diện, bao gồm: tạo hồ sơ tuyển dụng, phân tích hồ sơ, phỏng vấn,...
  • Quản lý ứng viên: KPIBSC-RMS giúp doanh nghiệp quản lý ứng viên một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin ứng viên, lịch sử ứng tuyển,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-RMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động tuyển dụng, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

KPIBSC-RMS là giải pháp quản lý tuyển dụng hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả tuyển dụng, nâng cao chất lượng tuyển dụng và tiết kiệm chi phí tuyển dụng.

200.000 ₫