Phần mềm Quản lý Truy xuất nguồn gốc (KPIBSC-TMS)

Phần mềm Quản lý Truy xuất nguồn gốc (KPIBSC-TMS)

200.000 ₫

KPIBSC-TMS: Giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TMS là phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-TMS:

  • Tuân thủ quy định: KPIBSC-TMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc, bao gồm: ISO 22000, HACCP,...
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm: KPIBSC-TMS giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro,...
  • Tăng cường uy tín thương hiệu: KPIBSC-TMS giúp doanh nghiệp tăng cường uy tín thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TMS:

  • Quản lý thông tin sản phẩm: KPIBSC-TMS giúp doanh nghiệp quản lý thông tin sản phẩm một cách khoa học, bao gồm: thông tin nguyên liệu, thông tin sản xuất,...
  • Quản lý truy xuất nguồn gốc: KPIBSC-TMS giúp doanh nghiệp quản lý truy xuất nguồn gốc một cách hiệu quả, bao gồm: truy xuất theo lô, truy xuất theo nhà cung cấp,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-TMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc.

KPIBSC-TMS là giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường uy tín thương hiệu.

200.000 ₫