Phần mềm Quản lý trường đại học (KPIBSC-UMS)

Phần mềm Quản lý trường đại học (KPIBSC-UMS)

200.000 ₫

KPIBSC-UMS: Giải pháp quản lý trường đại học hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-UMS là phần mềm quản lý trường đại học trực tuyến, giúp trường đại học quản lý một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-UMS:

 • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-UMS giúp trường đại học nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-UMS giúp trường đại học tuân thủ các quy định pháp luật về giáo dục đại học.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục: KPIBSC-UMS giúp trường đại học nâng cao chất lượng giáo dục, thông qua việc hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-UMS:

 • Quản lý học sinh: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý học sinh một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi học tập, nghiên cứu khoa học,...
 • Quản lý giáo viên: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý giáo viên một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
 • Quản lý tài chính: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý tài chính một cách khoa học, bao gồm: thu chi, kế toán, báo cáo tài chính,...
 • Quản lý giảng dạy: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý giảng dạy một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch giảng dạy, theo dõi tiến độ giảng dạy, đánh giá kết quả giảng dạy,...
 • Quản lý học tập: KPIBSC-UMS giúp học sinh quản lý học tập một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi bài giảng, bài tập, điểm thi,...
 • Quản lý nghiên cứu khoa học: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý đề tài, dự án,...
 • Quản lý tuyển sinh: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý tuyển sinh một cách hiệu quả, bao gồm: xét tuyển, nhập học,...
 • Quản lý đào tạo sau đại học: KPIBSC-UMS giúp trường đại học quản lý đào tạo sau đại học một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý chương trình, lớp học,...

KPIBSC-UMS là giải pháp quản lý trường đại học hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp trường đại học nâng cao hiệu quả quản lý, tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao chất lượng giáo dục.

200.000 ₫