Phần mềm Quản lý trung tâm sự kiện, tiệc cưới (KPIBSC-ECW)

Phần mềm Quản lý trung tâm sự kiện, tiệc cưới (KPIBSC-ECW)

1.999.000 ₫

KPIBSC-ECW: Giải pháp quản lý trung tâm sự kiện, tiệc cưới chuyên nghiệp, hiệu quả

KPIBSC-ECW là phần mềm quản lý trung tâm sự kiện, tiệc cưới trực tuyến, giúp các trung tâm sự kiện, tiệc cưới quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-ECW:

 • Quản lý chặt chẽ các quy trình tổ chức sự kiện, tiệc cưới: KPIBSC-ECW giúp trung tâm sự kiện, tiệc cưới quản lý chặt chẽ các quy trình tổ chức sự kiện, tiệc cưới, bao gồm:
  • Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
  • Tư vấn và báo giá
  • Ký kết hợp đồng
  • Chuẩn bị và tổ chức sự kiện, tiệc cưới
  • Thanh toán và chăm sóc khách hàng
 • Tự động hóa các công việc thủ công: KPIBSC-ECW giúp trung tâm sự kiện, tiệc cưới tự động hóa các công việc thủ công, bao gồm:
  • Gửi email, SMS, tin nhắn
  • Quản lý hồ sơ khách hàng
  • Quản lý hợp đồng
  • Quản lý tài chính
 • Tích hợp với các hệ thống khác: KPIBSC-ECW có thể tích hợp với các hệ thống khác như website, CRM, ERP, giúp trung tâm sự kiện, tiệc cưới nâng cao hiệu quả quản lý.
 • Phân tích dữ liệu, đưa ra các quyết định chính xác: KPIBSC-ECW giúp trung tâm sự kiện, tiệc cưới phân tích dữ liệu, đưa ra các quyết định chính xác, bao gồm:
  • Phân tích nhu cầu của khách hàng
  • Phân tích hiệu quả hoạt động
  • Phân tích tình hình tài chính

KPIBSC-ECW là giải pháp quản lý trung tâm sự kiện, tiệc cưới chuyên nghiệp, hiệu quả, giúp các trung tâm sự kiện, tiệc cưới nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh thu.

1.999.000 ₫