Phần mềm Quản lý Trả lương thành tích (KPIBSC-S3P)

Phần mềm Quản lý Trả lương thành tích (KPIBSC-S3P)

50.000 ₫

KPIBSC-S3P: Giải pháp trả lương thành tích toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-S3P là phần mềm quản lý trả lương thành tích trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống trả lương thành tích một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-S3P:

  • Xây dựng hệ thống trả lương thành tích hiệu quả: KPIBSC-S3P giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống trả lương thành tích phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả.
  • Tự động hóa quy trình trả lương: KPIBSC-S3P giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình trả lương, từ việc đánh giá năng lực, năng suất, đến tính lương. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-S3P cung cấp các báo cáo chi tiết về việc đánh giá năng lực, năng suất, và tính lương của nhân viên, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình trả lương của doanh nghiệp.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-S3P:

  • Đánh giá năng lực: KPIBSC-S3P hỗ trợ đánh giá năng lực của nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Đánh giá năng suất: KPIBSC-S3P hỗ trợ đánh giá năng suất của nhân viên theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với loại hình công việc của doanh nghiệp.
  • Tính lương: KPIBSC-S3P tính lương theo hệ thống trả lương thành tích 3P, bao gồm: lương P1 theo vị trí chức danh công việc, lương P2 trả theo năng lực, lương P3 trả theo năng suất (hiệu quả, chất lượng).

KPIBSC-S3P là giải pháp trả lương thành tích toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự và tối ưu hóa chi phí.

50.000 ₫