Phần mềm Quản lý Trả lương sản phẩm (KPIBSC-PPMS)

Phần mềm Quản lý Trả lương sản phẩm (KPIBSC-PPMS)

50.000 ₫

KPIBSC-PPMS: Giải pháp trả lương theo sản phẩm hiệu quả, linh hoạt

KPIBSC-PPMS là phần mềm quản lý trả lương theo sản phẩm trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống trả lương theo sản phẩm một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-PPMS:

  • Xây dựng hệ thống trả lương theo sản phẩm hiệu quả: KPIBSC-PPMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống trả lương theo sản phẩm phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả.
  • Tự động hóa quy trình trả lương: KPIBSC-PPMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình trả lương, từ việc theo dõi sản xuất, tính toán giá thành, đến tính lương. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-PPMS cung cấp các báo cáo chi tiết về việc sản xuất, tính toán giá thành, và tính lương của nhân viên, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình sản xuất và trả lương của doanh nghiệp.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PPMS:

  • Theo dõi sản xuất: KPIBSC-PPMS giúp doanh nghiệp theo dõi sản xuất theo từng giai đoạn, từng công đoạn, từng nhân viên, giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sản xuất một cách chính xác.
  • Tính toán giá thành: KPIBSC-PPMS giúp doanh nghiệp tính toán giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với loại hình sản xuất của doanh nghiệp.
  • Tính lương: KPIBSC-PPMS tính lương theo hệ thống trả lương theo sản phẩm, bao gồm: lương theo giá thành sản phẩm, lương theo sản lượng sản phẩm, lương theo chất lượng sản phẩm,...

KPIBSC-PPMS là giải pháp trả lương theo sản phẩm hiệu quả, linh hoạt, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí.

.

50.000 ₫