Phần mềm Quản lý Trả lương khoán gọn (KPIBSC-CPMS)

Phần mềm Quản lý Trả lương khoán gọn (KPIBSC-CPMS)

50.000 ₫

KPIBSC-CPMS: Giải pháp trả lương theo khoán gọn hiệu quả, linh hoạt

KPIBSC-CPMS là phần mềm quản lý trả lương theo khoán gọn trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống trả lương theo khoán gọn một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-CPMS:

  • Xây dựng hệ thống trả lương theo khoán gọn hiệu quả: KPIBSC-CPMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống trả lương theo khoán gọn phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả.
  • Tự động hóa quy trình trả lương: KPIBSC-CPMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình trả lương, từ việc lập dự toán, xác định giá khoán, đến tính lương. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-CPMS cung cấp các báo cáo chi tiết về việc lập dự toán, xác định giá khoán, và tính lương của nhân viên, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình trả lương của doanh nghiệp.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CPMS:

  • Lập dự toán: KPIBSC-CPMS giúp doanh nghiệp lập dự toán chi phí cho các công việc khoán gọn một cách chính xác và nhanh chóng.
  • Xác định giá khoán: KPIBSC-CPMS giúp doanh nghiệp xác định giá khoán cho các công việc khoán gọn một cách công bằng và hợp lý.
  • Tính lương: KPIBSC-CPMS tính lương theo hệ thống trả lương theo khoán gọn, bao gồm: lương theo giá khoán, lương theo khối lượng công việc, lương theo thời gian thi công,...

KPIBSC-CPMS là giải pháp trả lương theo khoán gọn hiệu quả, linh hoạt, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự và tiết kiệm chi phí.

.

50.000 ₫