Phần mềm Quản lý tổ chức tiệc cưới (KPIBSC-WMS)

Phần mềm Quản lý tổ chức tiệc cưới (KPIBSC-WMS)

1.999.000 ₫

KPIBSC-WMS: Giải pháp quản lý tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp, hiệu quả

KPIBSC-WMS là phần mềm quản lý tổ chức tiệc cưới trực tuyến, giúp các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cưới hỏi quản lý tổ chức tiệc cưới một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-WMS:

 • Quản lý chặt chẽ các quy trình tổ chức tiệc cưới: KPIBSC-WMS giúp gia chủ quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả:
  • Lập kế hoạch
  • Ngân sách
  • Triển khai
  • Mời cưới
  • Thông tin về đám cưới
  • Xác nhận tham dự
  • Checkin
 • Tự động hóa các công việc thủ công: KPIBSC-WMS giúp nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cưới hỏi tự động hóa các công việc thủ công, bao gồm:
  • Kết nối với nhà hàng
  • Quản lý các thông tin cần thay đổi
  • Phối hợp với các nhà cung cấp
 • Tích hợp với các hệ thống khác: KPIBSC-WMS có thể tích hợp với các hệ thống khác như website, CRM, ERP, giúp nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cưới hỏi nâng cao hiệu quả quản lý.
 • Phân tích dữ liệu, đưa ra các quyết định chính xác: KPIBSC-WMS giúp gia chủ, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cưới hỏi phân tích dữ liệu, đưa ra các quyết định chính xác, bao gồm:
  • Phân tích nhu cầu của khách hàng
  • Phân tích hiệu quả hoạt động
  • Phân tích tình hình tài chính

KPIBSC-WMS là giải pháp quản lý tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp, hiệu quả, giúp các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cưới hỏi nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh thu.

1.999.000 ₫