Phần mềm Quản lý Tiếp thị (KPIBSC-MA)

Phần mềm Quản lý Tiếp thị (KPIBSC-MA)

200.000 ₫

KPIBSC-MA: Giải pháp quản lý tiếp thị hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MA là phần mềm quản lý tiếp thị trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý tiếp thị một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-MA:

  • Xây dựng hệ thống quản lý tiếp thị hiệu quả: KPIBSC-MA giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý tiếp thị hiệu quả, bao gồm: quản lý chiến lược tiếp thị, quản lý kênh tiếp thị, quản lý nội dung tiếp thị,...
  • Tự động hóa quy trình tiếp thị: KPIBSC-MA giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình tiếp thị, từ việc lập kế hoạch tiếp thị, triển khai tiếp thị, đến đo lường hiệu quả tiếp thị,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-MA cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động tiếp thị, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động tiếp thị.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MA:

  • Quản lý chiến lược tiếp thị: KPIBSC-MA giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược tiếp thị hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Quản lý kênh tiếp thị: KPIBSC-MA giúp doanh nghiệp quản lý các kênh tiếp thị một cách hiệu quả, bao gồm: marketing online, marketing offline,...
  • Quản lý nội dung tiếp thị: KPIBSC-MA giúp doanh nghiệp quản lý nội dung tiếp thị một cách khoa học, bao gồm: bài viết, hình ảnh, video,...

KPIBSC-MA là giải pháp quản lý tiếp thị hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu.

200.000 ₫