Phần mềm Quản lý Tài sản doanh nghiệp (KPIBSC-EAMS)

Phần mềm Quản lý Tài sản doanh nghiệp (KPIBSC-EAMS)

200.000 ₫

KPIBSC-EAMS: Giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-EAMS là phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-EAMS:

  • Xây dựng hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp hiệu quả: KPIBSC-EAMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý tài sản cố định, quản lý tài sản lưu động,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý tài sản doanh nghiệp: KPIBSC-EAMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tài sản doanh nghiệp, từ việc lập kế hoạch, triển khai, đến kiểm soát,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-EAMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-EAMS:

  • Quản lý tài sản cố định: KPIBSC-EAMS giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định một cách khoa học, bao gồm: quản lý đầu tư, khấu hao,...
  • Quản lý tài sản lưu động: KPIBSC-EAMS giúp doanh nghiệp quản lý tài sản lưu động một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý hàng tồn kho, quản lý công cụ dụng cụ,...
  • Quản lý bảo trì: KPIBSC-EAMS giúp doanh nghiệp quản lý bảo trì tài sản một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch bảo trì, theo dõi bảo trì,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-EAMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo loại tài sản, báo cáo theo tình trạng tài sản,...

KPIBSC-EAMS là giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

200.000 ₫