Phần mềm Quản lý tài sản cố định (KPIBSC-FAMS)

Phần mềm Quản lý tài sản cố định (KPIBSC-FAMS)

200.000 ₫

KPIBSC-FAMS: Giải pháp quản lý tài sản cố định hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-FAMS là phần mềm quản lý tài sản cố định trực tuyến, giúp các doanh nghiệp quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-FAMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-FAMS giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu chi phí: KPIBSC-FAMS giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, thông qua việc quản lý chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa,...
  • Tăng cường tính minh bạch: KPIBSC-FAMS giúp tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài sản cố định, thông qua việc cung cấp các báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-FAMS:

  • Quản lý thông tin tài sản cố định: KPIBSC-FAMS giúp các doanh nghiệp quản lý thông tin tài sản cố định một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin tài sản, lịch sử sử dụng,...
  • Quản lý khấu hao tài sản cố định: KPIBSC-FAMS giúp các doanh nghiệp quản lý khấu hao tài sản cố định một cách hiệu quả, bao gồm: phương pháp khấu hao, số khấu hao,...
  • Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định: KPIBSC-FAMS giúp các doanh nghiệp quản lý bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định một cách hiệu quả, bao gồm: lịch bảo dưỡng, lịch sửa chữa,...

KPIBSC-FAMS là giải pháp quản lý tài sản cố định hiệu quả, toàn diện, giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí và tăng cường tính minh bạch.

200.000 ₫