Phần mềm Quản lý sự kiện hội, hiệp hội (KPIBSC-AEMS)

Phần mềm Quản lý sự kiện hội, hiệp hội (KPIBSC-AEMS)

200.000 ₫

KPIBSC-AEMS: Giải pháp quản lý sự kiện hội, hiệp hội chuyên nghiệp, hiệu quả

KPIBSC-AEMS là phần mềm quản lý sự kiện hội, hiệp hội trực tuyến, giúp các hội, hiệp hội tổ chức sự kiện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-AEMS:

  • Tăng cường hiệu quả tổ chức sự kiện: KPIBSC-AEMS giúp các hội, hiệp hội tăng cường hiệu quả tổ chức sự kiện, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: KPIBSC-AEMS giúp các hội, hiệp hội tiết kiệm thời gian và chi phí, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, quy trình.
  • Nâng cao chất lượng sự kiện: KPIBSC-AEMS giúp nâng cao chất lượng sự kiện, thông qua việc cung cấp các tính năng và dịch vụ hiện đại, tiện lợi.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-AEMS:

  • Quản lý kế hoạch sự kiện: KPIBSC-AEMS giúp quản lý kế hoạch sự kiện một cách toàn diện, bao gồm: mục tiêu, ngân sách, timeline,...
  • Quản lý đăng ký sự kiện: KPIBSC-AEMS giúp quản lý đăng ký sự kiện một cách hiệu quả, bao gồm: tiếp nhận đăng ký, quản lý danh sách,...
  • Quản lý vận hành sự kiện: KPIBSC-AEMS giúp quản lý vận hành sự kiện một cách hiệu quả, bao gồm: điều phối, kiểm soát,...

KPIBSC-AEMS là giải pháp quản lý sự kiện hội, hiệp hội chuyên nghiệp, hiệu quả, giúp các hội, hiệp hội tăng cường hiệu quả tổ chức sự kiện, tiết kiệm thời gian và chi phí và nâng cao chất lượng sự kiện.

200.000 ₫