Phần mềm Quản lý sáng chế (KPIBSC-PMS)

Phần mềm Quản lý sáng chế (KPIBSC-PMS)

200.000 ₫

KPIBSC-PMS: Giải pháp quản lý sáng chế hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-PMS là phần mềm quản lý sáng chế trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sáng chế một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-PMS:

  • Nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý sáng chế: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp quản lý các sáng chế một cách hiệu quả, từ đó tăng cường khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
  • Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển: KPIBSC-PMS tạo ra một môi trường khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển, giúp doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.
  • Tăng cường tính minh bạch của hoạt động quản lý sáng chế: KPIBSC-PMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động quản lý sáng chế, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PMS:

  • Quản lý sáng chế: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp quản lý các sáng chế một cách toàn diện, bao gồm: thông tin sáng chế, tình trạng sáng chế,...
  • Quản lý đơn đăng ký sáng chế: KPIBSC-PMS giúp doanh nghiệp quản lý các đơn đăng ký sáng chế một cách hiệu quả, bao gồm: tiến độ, hồ sơ,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-PMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động quản lý sáng chế, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

KPIBSC-PMS là giải pháp quản lý sáng chế hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý sáng chế, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển và tăng cường tính minh bạch của hoạt động quản lý sáng chế.

200.000 ₫