Phần mềm Quản lý sản xuất dệt may (KPIBSC-TGPM)

Phần mềm Quản lý sản xuất dệt may (KPIBSC-TGPM)

200.000 ₫

KPIBSC-TGPM: Giải pháp quản lý sản xuất dệt may hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TGPM là phần mềm quản lý sản xuất dệt may trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý sản xuất dệt may một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-TGPM:

  • Nâng cao hiệu quả sản xuất: KPIBSC-TGPM giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, thông qua việc giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực.
  • Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: KPIBSC-TGPM giúp doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sản xuất.
  • Thích ứng với sự thay đổi: KPIBSC-TGPM giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TGPM:

  • Quản lý kế hoạch sản xuất: KPIBSC-TGPM giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và điều chỉnh kế hoạch.
  • Quản lý nguyên vật liệu: KPIBSC-TGPM giúp doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tồn kho.
  • Quản lý nhân lực: KPIBSC-TGPM giúp doanh nghiệp quản lý nhân lực một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá nhân lực.

KPIBSC-TGPM là giải pháp quản lý sản xuất dệt may hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và thích ứng với sự thay đổi.

200.000 ₫