Phần mềm Quản lý sản xuất da giày (KPIBSC-LFPM)

Phần mềm Quản lý sản xuất da giày (KPIBSC-LFPM)

200.000 ₫

KPIBSC-LFPM: Giải pháp quản lý sản xuất da giày hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-LFPM là phần mềm quản lý sản xuất da giày trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý sản xuất da giày một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-LFPM:

  • Nâng cao hiệu quả sản xuất: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, thông qua việc giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực.
  • Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sản xuất.
  • Thích ứng với sự thay đổi: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-LFPM:

  • Quản lý kế hoạch sản xuất: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và điều chỉnh kế hoạch.
  • Quản lý nguyên vật liệu: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tồn kho.
  • Quản lý nhân lực: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp quản lý nhân lực một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá nhân lực.
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-LFPM giúp doanh nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm một cách chặt chẽ, bao gồm: kiểm soát chất lượng đầu vào, quá trình và đầu ra.

KPIBSC-LFPM là giải pháp quản lý sản xuất da giày hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và thích ứng với sự thay đổi.

200.000 ₫