Phần mềm Quản lý sàn phân phối bất động sản (KPIBSC-REDFMS)

Phần mềm Quản lý sàn phân phối bất động sản (KPIBSC-REDFMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-REDFMS: Giải pháp quản lý sàn phân phối bất động sản hiệu quả, tối ưu

KPIBSC-REDFMS là phần mềm quản lý sàn phân phối bất động sản trực tuyến, giúp sàn phân phối bất động sản quản lý hoạt động một cách hiệu quả, tối ưu và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-REDFMS:

  • Nâng cao hiệu quả quản lý: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản nâng cao hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
  • Tối ưu hóa hoạt động: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản tối ưu hóa hoạt động, thông qua việc phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-REDFMS:

  • Quản lý tổng quan sàn: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản quản lý tổng quan sàn một cách toàn diện, bao gồm: thông tin sàn, nhân sự, tài sản,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: dữ liệu khách hàng, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý sản phẩm: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản quản lý sản phẩm một cách khoa học, bao gồm: thông tin sản phẩm, lịch sử giao dịch,...
  • Quản lý giao dịch: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản quản lý giao dịch một cách chặt chẽ, bao gồm: hợp đồng, thanh toán,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-REDFMS giúp sàn phân phối bất động sản quản lý báo cáo một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí,...

KPIBSC-REDFMS là giải pháp quản lý sàn phân phối bất động sản hiệu quả, tối ưu, giúp sàn phân phối bất động sản nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa hoạt động.

2.499.000 ₫