Phần mềm Quản lý Quy trình (KPIBSC-WF)

Phần mềm Quản lý Quy trình (KPIBSC-WF)

99.000 ₫

KPIBSC-WF: Giải pháp quản lý quy trình toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-WF là phần mềm quản lý quy trình trực tuyến, giúp các doanh nghiệp hiện đại quản lý quy trình một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-WF:

 • Tự thiết lập, định nghĩa các quy trình linh hoạt, dễ dàng, đa hướng, đa điểm: KPIBSC-WF cung cấp các công cụ và quy trình giúp doanh nghiệp tự thiết lập, định nghĩa các quy trình một cách linh hoạt, dễ dàng, đa hướng, đa điểm, bao gồm:
  • Thiết lập quy trình tổng thể
  • Thiết lập quy trình liên phòng ban
  • Thiết lập quy trình liên nghiệp vụ
  • Thiết lập quy trình riêng, cá nhân hóa
 • Thiết lập các bước thực hiện quy trình thông minh, tự động hóa truyền tải thông tin, tối ưu hóa năng suất lao động: KPIBSC-WF giúp doanh nghiệp thiết lập các bước thực hiện quy trình thông minh, tự động hóa truyền tải thông tin, tối ưu hóa năng suất lao động, bao gồm:
  • Xác định các bước thực hiện quy trình
  • Xác định người thực hiện
  • Xác định thời gian thực hiện
  • Xác định dữ liệu cần truyền tải
 • Đo lường chi tiết kết quả thực hiện các bước, cảnh báo sai sót, hạn chế sự cố, đảm bảo đúng tiến độ quy định: KPIBSC-WF giúp doanh nghiệp đo lường chi tiết kết quả thực hiện các bước, cảnh báo sai sót, hạn chế sự cố, đảm bảo đúng tiến độ quy định, bao gồm:
  • Theo dõi tiến độ thực hiện quy trình
  • Đánh giá kết quả thực hiện quy trình
  • Cảnh báo sai sót, sự cố
 • Thông tin, dữ liệu, số liệu tự động liên thông, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp: KPIBSC-WF giúp doanh nghiệp thông tin, dữ liệu, số liệu tự động liên thông, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, bao gồm:
  • Kết nối với các hệ thống khác trong doanh nghiệp
  • Tự động tạo báo cáo, thống kê
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả

KPIBSC-WF là giải pháp quản lý quy trình toàn diện, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hiện đại đạt được mục tiêu kinh doanh.

99.000 ₫