Phần mềm Quản lý Quy trình công nghệ (KPIBSC-TPM)

Phần mềm Quản lý Quy trình công nghệ (KPIBSC-TPM)

200.000 ₫

KPIBSC-TPM: Giải pháp quản lý quy trình công nghệ hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-TPM là phần mềm quản lý quy trình công nghệ trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý quy trình công nghệ một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-TPM:

  • Xây dựng hệ thống quản lý quy trình công nghệ hiệu quả: KPIBSC-TPM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý quy trình công nghệ một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý quy trình, quản lý tài sản, quản lý nhân lực,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý quy trình công nghệ: KPIBSC-TPM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý quy trình công nghệ, từ việc lập kế hoạch, triển khai, đến kiểm soát,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-TPM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý quy trình công nghệ, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý quy trình công nghệ.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-TPM:

  • Quản lý quy trình: KPIBSC-TPM giúp doanh nghiệp quản lý quy trình một cách khoa học, bao gồm: lập kế hoạch quy trình, triển khai quy trình, kiểm soát quy trình,...
  • Quản lý tài sản: KPIBSC-TPM giúp doanh nghiệp quản lý tài sản của hệ thống quản lý quy trình công nghệ một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch tài sản, quản lý tài sản, kiểm soát tài sản,...
  • Quản lý nhân lực: KPIBSC-TPM giúp doanh nghiệp quản lý nhân lực của hệ thống quản lý quy trình công nghệ một cách chặt chẽ, bao gồm: lập kế hoạch nhân lực, quản lý nhân lực, kiểm soát nhân lực,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-TPM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý quy trình công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo quy trình, báo cáo theo tài sản, báo cáo theo nhân lực,...

KPIBSC-TPM là giải pháp quản lý quy trình công nghệ hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.

200.000 ₫