Phần mềm Quản lý phương tiện vận tải đường bộ (KPIBSC-RTVMS)

Phần mềm Quản lý phương tiện vận tải đường bộ (KPIBSC-RTVMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-RTVMS: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải đường bộ hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-RTVMS là phần mềm quản lý phương tiện vận tải đường bộ trực tuyến, giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ quản lý toàn bộ hoạt động của phương tiện một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-RTVMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-RTVMS:

  • Quản lý dữ liệu phương tiện: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ quản lý dữ liệu phương tiện một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin phương tiện, lịch sử hoạt động,...
  • Quản lý tuyến đường: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ quản lý tuyến đường một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin tuyến đường, lịch trình hoạt động,...
  • Quản lý lịch trình: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ quản lý lịch trình một cách hiệu quả, bao gồm: lập lịch trình, theo dõi lịch trình,...
  • Quản lý vận hành: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ quản lý vận hành một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi hành trình, giám sát an toàn,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-RTVMS giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ quản lý báo cáo một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí,...

KPIBSC-RTVMS là giải pháp quản lý phương tiện vận tải đường bộ hiệu quả, toàn diện, giúp các doanh nghiệp vận tải đường bộ tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫