Phần mềm Quản lý phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (KPIBSC-CMLMS)

Phần mềm Quản lý phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (KPIBSC-CMLMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-CMLMS: Giải pháp quản lý phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-CMLMS là phần mềm quản lý phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng trực tuyến, giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng quản lý toàn bộ hoạt động của phòng thí nghiệm một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-CMLMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CMLMS:

  • Quản lý kế hoạch thí nghiệm: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng lập kế hoạch thí nghiệm một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch thí nghiệm tổng thể, lập kế hoạch thí nghiệm chi tiết,...
  • Quản lý mẫu thí nghiệm: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng quản lý mẫu thí nghiệm một cách hiệu quả, bao gồm: tạo mẫu, lưu trữ mẫu,...
  • Quản lý thiết bị thí nghiệm: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng quản lý thiết bị thí nghiệm một cách hiệu quả, bao gồm: lập danh mục thiết bị, theo dõi tình trạng thiết bị,...
  • Quản lý nhân sự thí nghiệm: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng quản lý nhân sự thí nghiệm một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi lịch làm việc,...
  • Quản lý báo cáo thí nghiệm: KPIBSC-CMLMS giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng quản lý báo cáo thí nghiệm một cách hiệu quả, bao gồm: tạo báo cáo, lưu trữ báo cáo,...

KPIBSC-CMLMS là giải pháp quản lý phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng toàn diện, hiệu quả, giúp các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫