Phần mềm Quản lý phòng khám tai mũi họng (KPIBSC-ECMS)

Phần mềm Quản lý phòng khám tai mũi họng (KPIBSC-ECMS)

999.000 ₫

KPIBSC-ECMS: Giải pháp quản lý phòng khám tai mũi họng hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-ECMS là phần mềm quản lý phòng khám tai mũi họng trực tuyến, giúp phòng khám tai mũi họng quản lý một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-ECMS:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc khách hàng chu đáo.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng tuân thủ các quy định pháp luật về y tế.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ECMS:

  • Quản lý bệnh nhân: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng quản lý bệnh nhân một cách toàn diện, bao gồm: nhập liệu, theo dõi hồ sơ, lịch hẹn,...
  • Quản lý tài chính: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng quản lý tài chính một cách khoa học, bao gồm: thu chi, kế toán, báo cáo tài chính,...
  • Quản lý nhân sự: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng quản lý nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: phân công công việc, đánh giá hiệu quả,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-ECMS giúp phòng khám tai mũi họng quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, bao gồm: kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng dịch vụ,...

KPIBSC-ECMS là giải pháp quản lý phòng khám tai mũi họng hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp phòng khám tai mũi họng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

999.000 ₫