Phần mềm Quản lý phòng chống rửa tiền (KPIBSC-AMLMS)

Phần mềm Quản lý phòng chống rửa tiền (KPIBSC-AMLMS)

200.000 ₫

KPIBSC-AMLMS: Giải pháp quản lý phòng chống rửa tiền hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-AMLMS là phần mềm quản lý phòng chống rửa tiền trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý phòng chống rửa tiền một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-AMLMS:

  • Nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền: KPIBSC-AMLMS giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền, thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và rủi ro.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: KPIBSC-AMLMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-AMLMS giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị phạt, thanh tra và truy tố do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-AMLMS:

  • Quản lý rủi ro rửa tiền: KPIBSC-AMLMS giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro rửa tiền một cách toàn diện, bao gồm: đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro, giám sát rủi ro.
  • Quản lý hoạt động giao dịch: KPIBSC-AMLMS giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động giao dịch một cách hiệu quả, bao gồm: thu thập thông tin giao dịch, phân tích giao dịch, báo cáo giao dịch.
  • Quản lý hồ sơ: KPIBSC-AMLMS giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ một cách khoa học, bao gồm: tạo lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, truy xuất hồ sơ.

KPIBSC-AMLMS là giải pháp quản lý phòng chống rửa tiền hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền, tuân thủ quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro.

200.000 ₫