Phần mềm Quản lý Phòng cháy chữa cháy (KPIBSC-FPMS)

Phần mềm Quản lý Phòng cháy chữa cháy (KPIBSC-FPMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-FPMS: Giải pháp quản lý phòng cháy chữa cháy toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-FPMS là phần mềm quản lý phòng cháy chữa cháy trực tuyến, giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quản lý phòng cháy chữa cháy một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-FPMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-FPMS giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-FPMS giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường tính an toàn: KPIBSC-FPMS giúp tăng cường tính an toàn, thông qua việc quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy, huấn luyện, diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-FPMS:

  • Quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy: KPIBSC-FPMS giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin hệ thống, lịch bảo dưỡng, sửa chữa,...
  • Quản lý huấn luyện, diễn tập phòng cháy chữa cháy: KPIBSC-FPMS giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quản lý huấn luyện, diễn tập phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả, bao gồm: kế hoạch, lịch trình, báo cáo,...
  • Quản lý thông tin, dữ liệu phòng cháy chữa cháy: KPIBSC-FPMS giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin tài liệu, văn bản,...

KPIBSC-FPMS là giải pháp quản lý phòng cháy chữa cháy toàn diện, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính an toàn.

2.499.000 ₫