Phần mềm Quản lý phát minh (KPIBSC-IMS)

Phần mềm Quản lý phát minh (KPIBSC-IMS)

200.000 ₫

KPIBSC-IMS: Giải pháp quản lý phát minh hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-IMS là phần mềm quản lý phát minh trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý phát minh một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-IMS:

  • Nâng cao hiệu quả của hoạt động phát minh: KPIBSC-IMS giúp doanh nghiệp quản lý các sáng kiến, ý tưởng phát minh một cách hiệu quả, từ đó tăng cường khả năng tạo ra các giải pháp mới, cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  • Thúc đẩy sự sáng tạo của nhân viên: KPIBSC-IMS tạo ra một môi trường khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, giúp nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình.
  • Tăng cường tính minh bạch của hoạt động phát minh: KPIBSC-IMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động phát minh, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-IMS:

  • Quản lý sáng kiến: KPIBSC-IMS giúp doanh nghiệp quản lý các sáng kiến, ý tưởng phát minh một cách toàn diện, bao gồm: ý tưởng, tác giả, trạng thái,...
  • Quản lý dự án phát minh: KPIBSC-IMS giúp doanh nghiệp quản lý các dự án phát minh một cách hiệu quả, bao gồm: kế hoạch, tiến độ, ngân sách,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-IMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động phát minh, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

KPIBSC-IMS là giải pháp quản lý phát minh hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của hoạt động phát minh, thúc đẩy sự sáng tạo của nhân viên và tăng cường tính minh bạch của hoạt động phát minh.

200.000 ₫