Phần mềm Quản lý Phân phối bán buôn (KPIBSC-WDM)

Phần mềm Quản lý Phân phối bán buôn (KPIBSC-WDM)

200.000 ₫

KPIBSC-WDM: Giải pháp quản lý phân phối bán buôn hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-WDM là phần mềm quản lý phân phối bán buôn trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống phân phối bán buôn một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-WDM:

  • Xây dựng hệ thống phân phối bán buôn hiệu quả: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống phân phối bán buôn một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý danh mục sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng,...
  • Tự động hóa quy trình phân phối bán buôn: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình phân phối bán buôn, từ việc đặt hàng, giao hàng, đến thanh toán,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-WDM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình phân phối bán buôn, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động phân phối bán buôn.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-WDM:

  • Quản lý danh mục sản phẩm: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp quản lý danh mục sản phẩm một cách khoa học, bao gồm: tạo sản phẩm, quản lý sản phẩm,...
  • Quản lý khách hàng: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm: tạo khách hàng, quản lý khách hàng,...
  • Quản lý đơn hàng: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp quản lý đơn hàng một cách chặt chẽ, bao gồm: tạo đơn hàng, theo dõi đơn hàng,...
  • Quản lý giao hàng: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp quản lý giao hàng một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi giao hàng, quản lý chi phí giao hàng,...
  • Quản lý thanh toán: KPIBSC-WDM giúp doanh nghiệp quản lý thanh toán một cách hiệu quả, bao gồm: theo dõi thanh toán, quản lý công nợ,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-WDM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình phân phối bán buôn, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo sản phẩm, báo cáo theo khách hàng,...

KPIBSC-WDM là giải pháp quản lý phân phối bán buôn hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh.

200.000 ₫