Phần mềm Quản lý Nhà cung cấp (KPIBSC-SM)

Phần mềm Quản lý Nhà cung cấp (KPIBSC-SM)

200.000 ₫

KPIBSC-SM: Giải pháp quản lý nhà cung cấp hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-SM là phần mềm quản lý nhà cung cấp trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhà cung cấp một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-SM:

  • Quản lý nhà cung cấp hiệu quả: KPIBSC-SM giúp doanh nghiệp quản lý nhà cung cấp một cách hiệu quả, bao gồm: lựa chọn nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp, quản lý hợp đồng,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý nhà cung cấp: KPIBSC-SM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý nhà cung cấp, từ việc lựa chọn nhà cung cấp, triển khai hợp đồng, đến đánh giá nhà cung cấp,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-SM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình nhà cung cấp, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của nhà cung cấp.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SM:

  • Lựa chọn nhà cung cấp: KPIBSC-SM giúp doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp một cách khoa học, bao gồm: quy trình lựa chọn nhà cung cấp, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, đánh giá hồ sơ nhà cung cấp,...
  • Đánh giá nhà cung cấp: KPIBSC-SM giúp doanh nghiệp đánh giá nhà cung cấp một cách khách quan, bao gồm: quy trình đánh giá nhà cung cấp, tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, đánh giá thực tế nhà cung cấp,...
  • Quản lý hợp đồng: KPIBSC-SM giúp doanh nghiệp quản lý hợp đồng một cách chặt chẽ, bao gồm: tạo hợp đồng, theo dõi hợp đồng, quản lý thanh toán,...

KPIBSC-SM là giải pháp quản lý nhà cung cấp hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.

200.000 ₫