Phần mềm Quản lý Nguyên liệu vật liệu (KPIBSC-MMS2)

Phần mềm Quản lý Nguyên liệu vật liệu (KPIBSC-MMS2)

200.000 ₫

KPIBSC-MMS2: Giải pháp quản lý nguyên liệu vật liệu hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-MMS2 là phần mềm quản lý nguyên liệu vật liệu trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nguyên liệu vật liệu một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-MMS2:

  • Xây dựng hệ thống quản lý nguyên liệu vật liệu hiệu quả: KPIBSC-MMS2 giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý nguyên liệu vật liệu một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý nguồn cung, quản lý nhập kho, quản lý xuất kho,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý nguyên liệu vật liệu: KPIBSC-MMS2 giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý nguyên liệu vật liệu, từ việc lập kế hoạch, triển khai, đến kiểm soát,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-MMS2 cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý nguyên liệu vật liệu, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống quản lý nguyên liệu vật liệu.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MMS2:

  • Quản lý nguồn cung: KPIBSC-MMS2 giúp doanh nghiệp quản lý nguồn cung một cách khoa học, bao gồm: quản lý nhà cung cấp, quản lý hợp đồng,...
  • Quản lý nhập kho: KPIBSC-MMS2 giúp doanh nghiệp quản lý nhập kho một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch nhập kho, theo dõi nhập kho,...
  • Quản lý xuất kho: KPIBSC-MMS2 giúp doanh nghiệp quản lý xuất kho một cách chặt chẽ, bao gồm: lập kế hoạch xuất kho, theo dõi xuất kho,...
  • Quản lý chất lượng: KPIBSC-MMS2 giúp doanh nghiệp quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu một cách hiệu quả, bao gồm: kiểm soát chất lượng, quản lý lỗi,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-MMS2 cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống quản lý nguyên liệu vật liệu, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo nhà cung cấp, báo cáo theo kho,...

KPIBSC-MMS2 là giải pháp quản lý nguyên liệu vật liệu hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

200.000 ₫