Phần mềm Quản lý Mua hàng (KPIBSC-PUM)

Phần mềm Quản lý Mua hàng (KPIBSC-PUM)

200.000 ₫

KPIBSC-PUM: Giải pháp quản lý mua hàng hiệu quả, tối ưu

KPIBSC-PUM là phần mềm quản lý mua hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý mua hàng một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-PUM:

  • Xây dựng hệ thống quản lý mua hàng hiệu quả: KPIBSC-PUM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý mua hàng hiệu quả, bao gồm: quản lý kế hoạch mua hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý đơn hàng, quản lý kho,...
  • Tự động hóa quy trình mua hàng: KPIBSC-PUM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình mua hàng, từ việc lập kế hoạch mua hàng, theo dõi đơn hàng, đến quản lý kho,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-PUM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình mua hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động mua hàng.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PUM:

  • Quản lý kế hoạch mua hàng: KPIBSC-PUM giúp doanh nghiệp lập kế hoạch mua hàng một cách chi tiết và chính xác, bao gồm: nhu cầu mua hàng, ngân sách mua hàng, thời gian mua hàng,...
  • Quản lý nhà cung cấp: KPIBSC-PUM giúp doanh nghiệp quản lý nhà cung cấp một cách chặt chẽ, bao gồm: thông tin nhà cung cấp, lịch sử giao dịch, đánh giá nhà cung cấp,...
  • Quản lý đơn hàng: KPIBSC-PUM giúp doanh nghiệp theo dõi đơn hàng một cách chặt chẽ, giúp đảm bảo đơn hàng được giao đúng thời hạn và chất lượng.
  • Quản lý kho: KPIBSC-PUM giúp doanh nghiệp quản lý kho một cách hiệu quả, giúp tránh thất thoát hàng hóa.

KPIBSC-PUM là giải pháp quản lý mua hàng hiệu quả, tối ưu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí..

200.000 ₫