Phần mềm Quản lý Kho (KPIBSC-WM)

Phần mềm Quản lý Kho (KPIBSC-WM)

200.000 ₫

KPIBSC-WM: Giải pháp quản lý kho hiệu quả, tối ưu

KPIBSC-WM là phần mềm quản lý kho trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý kho một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-WM:

  • Xây dựng hệ thống quản lý kho hiệu quả: KPIBSC-WM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý kho hiệu quả, bao gồm: quản lý hàng hóa, quản lý kho, quản lý xuất nhập kho,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý kho: KPIBSC-WM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý kho, từ việc nhập kho, xuất kho, đến kiểm kê kho,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-WM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình kho, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động kho.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-WM:

  • Quản lý hàng hóa: KPIBSC-WM giúp doanh nghiệp quản lý hàng hóa một cách khoa học, bao gồm: thông tin hàng hóa, giá cả hàng hóa, tồn kho hàng hóa,...
  • Quản lý kho: KPIBSC-WM giúp doanh nghiệp quản lý kho một cách hiệu quả, bao gồm: diện tích kho, vị trí kho, thiết bị kho,...
  • Quản lý xuất nhập kho: KPIBSC-WM giúp doanh nghiệp quản lý xuất nhập kho một cách chặt chẽ, bao gồm: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,...

KPIBSC-WM là giải pháp quản lý kho hiệu quả, tối ưu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tiết kiệm chi phí.

200.000 ₫