Phần mềm Quản lý khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra (KPIBSC- ITSSMS)

Phần mềm Quản lý khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra (KPIBSC- ITSSMS)

200.000 ₫

KPIBSC-ITSSMS: Giải pháp khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-ITSSMS là phần mềm quản lý khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra trực tuyến, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-ITSSMS:

  • Tăng cường hiệu quả khảo sát: KPIBSC-ITSSMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hiệu quả khảo sát, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-ITSSMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Nâng cao tính minh bạch: KPIBSC-ITSSMS giúp nâng cao tính minh bạch trong hoạt động khảo sát, thông qua việc cung cấp các báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ITSSMS:

  • Quản lý phiếu khảo sát: KPIBSC-ITSSMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý phiếu khảo sát một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin phiếu khảo sát, tiến độ thực hiện,...
  • Quản lý kết quả khảo sát: KPIBSC-ITSSMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý kết quả khảo sát một cách hiệu quả, bao gồm: thông tin kết quả, phân tích kết quả,...
  • Quản lý báo cáo khảo sát: KPIBSC-ITSSMS giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quản lý báo cáo khảo sát một cách hiệu quả, bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích,...

KPIBSC-ITSSMS là giải pháp khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra hiệu quả, toàn diện, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hiệu quả khảo sát, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính minh bạch.

200.000 ₫