Phần mềm Quản lý Khách hàng (KPIBSC-CRM)

Phần mềm Quản lý Khách hàng (KPIBSC-CRM)

200.000 ₫

KPIBSC-CRM: Giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-CRM là phần mềm quản lý khách hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý khách hàng một cách dễ dàng, chính xác và hiệu quả.

Những lợi ích của KPIBSC-CRM:

  • Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng toàn diện: KPIBSC-CRM giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý khách hàng toàn diện, bao gồm: quản lý thông tin khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý bán hàng, quản lý chăm sóc khách hàng,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý khách hàng: KPIBSC-CRM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý khách hàng, từ việc tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng, đến bán hàng,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-CRM cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình khách hàng, hoạt động kinh doanh,... giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-CRM:

  • Quản lý thông tin khách hàng: KPIBSC-CRM giúp doanh nghiệp lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách đầy đủ, chính xác và cập nhật.
  • Quản lý quan hệ khách hàng: KPIBSC-CRM giúp doanh nghiệp quản lý mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả, giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
  • Quản lý bán hàng: KPIBSC-CRM giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng một cách hiệu quả, giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.
  • Quản lý chăm sóc khách hàng: KPIBSC-CRM giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng một cách chu đáo, giúp giữ chân khách hàng.

KPIBSC-CRM là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

200.000 ₫