Phần mềm Quản lý Kênh phân phối (KPIBSC-DMS)

Phần mềm Quản lý Kênh phân phối (KPIBSC-DMS)

200.000 ₫

KPIBSC-DMS: Giải pháp quản lý kênh phân phối hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-DMS là phần mềm quản lý kênh phân phối trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống kênh phân phối một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-DMS:

  • Xây dựng hệ thống kênh phân phối hiệu quả: KPIBSC-DMS giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống kênh phân phối một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý kênh phân phối, quản lý đại lý, quản lý nhà phân phối,...
  • Tự động hóa quy trình quản lý kênh phân phối: KPIBSC-DMS giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý kênh phân phối, từ việc tuyển dụng, đào tạo, đến đánh giá đại lý, nhà phân phối,... Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-DMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của kênh phân phối, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của kênh phân phối.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-DMS:

  • Quản lý kênh phân phối: KPIBSC-DMS giúp doanh nghiệp quản lý kênh phân phối một cách khoa học, bao gồm: phân loại kênh phân phối, quản lý kênh phân phối,...
  • Quản lý đại lý: KPIBSC-DMS giúp doanh nghiệp quản lý đại lý một cách hiệu quả, bao gồm: tuyển dụng đại lý, đào tạo đại lý, đánh giá đại lý,...
  • Quản lý nhà phân phối: KPIBSC-DMS giúp doanh nghiệp quản lý nhà phân phối một cách chặt chẽ, bao gồm: tuyển dụng nhà phân phối, đào tạo nhà phân phối, đánh giá nhà phân phối,...
  • Cung cấp các báo cáo chi tiết: KPIBSC-DMS cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của kênh phân phối, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo theo kênh phân phối, báo cáo theo đại lý, nhà phân phối,...

KPIBSC-DMS là giải pháp quản lý kênh phân phối hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh.

200.000 ₫