Phần mềm Quản lý hoạt động tỉnh, thành phố (KPIBSC-PCOM)

Phần mềm Quản lý hoạt động tỉnh, thành phố (KPIBSC-PCOM)

2.999.000 ₫

KPIBSC-PCOM: Giải pháp quản lý hoạt động tỉnh, thành phố toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-PCOM là phần mềm quản lý hoạt động tỉnh, thành phố trực tuyến, giúp các tỉnh, thành phố quản lý hoạt động một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-PCOM:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-PCOM giúp các tỉnh, thành phố tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ: KPIBSC-PCOM giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc cung cấp các tính năng và dịch vụ hiện đại, tiện lợi.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: KPIBSC-PCOM giúp các tỉnh, thành phố tiết kiệm thời gian và chi phí, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục, quy trình.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-PCOM:

  • Quản lý hồ sơ: KPIBSC-PCOM giúp quản lý hồ sơ một cách toàn diện, bao gồm: hồ sơ hộ gia đình, hồ sơ đất đai,...
  • Quản lý hoạt động: KPIBSC-PCOM giúp quản lý hoạt động một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý an ninh trật tự, quản lý văn hóa - xã hội,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-PCOM giúp quản lý báo cáo một cách hiệu quả, bao gồm: lập báo cáo, gửi báo cáo,...

KPIBSC-PCOM là giải pháp quản lý hoạt động tỉnh, thành phố toàn diện, hiệu quả, giúp các tỉnh, thành phố tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm thời gian và chi phí.

2.999.000 ₫