Phần mềm Quản lý Hiệu suất (KPIBSC-KPI)

Phần mềm Quản lý Hiệu suất (KPIBSC-KPI)

149.000 ₫

KPIBSC-KPI: Giải pháp quản lý hiệu suất toàn diện, hiệu quả

KPIBSC-KPI là phần mềm quản lý hiệu suất trực tuyến, theo Balanced Scorecard (Thẻ điểm cân bằng), giúp các doanh nghiệp hiện đại đánh giá hiệu suất một cách toàn diện, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-KPI:

 • Thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu hiệu suất: KPIBSC-KPI cung cấp các công cụ và quy trình giúp doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu hiệu suất một cách khoa học và hiệu quả, bao gồm:
  • Thiết lập các mục tiêu chiến lược
  • Thiết lập các chỉ tiêu đo lường hiệu suất
 • Quản lý hệ thống báo cáo, đo lường, phân tích dữ liệu: KPIBSC-KPI giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống báo cáo, đo lường, phân tích dữ liệu một cách hiệu quả, bao gồm:
  • Tạo báo cáo hiệu suất theo thời gian thực
  • Phân tích dữ liệu hiệu suất
  • Phát hiện các vấn đề cần cải thiện
 • Phản hồi và huấn luyện liên tục: KPIBSC-KPI giúp doanh nghiệp cung cấp phản hồi và huấn luyện liên tục cho nhân viên, giúp họ cải thiện hiệu suất công việc.
 • Gắn kết kết quả đánh giá hiệu suất với lương, thưởng, thu nhập: KPIBSC-KPI giúp doanh nghiệp gắn kết kết quả đánh giá hiệu suất với lương, thưởng, thu nhập của nhân viên, tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả.

KPIBSC-KPI là giải pháp quản lý hiệu suất toàn diện, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hiện đại đạt được mục tiêu kinh doanh.

149.000 ₫