Phần mềm Quản lý hệ thống nước (KPIBSC-WSMS)

Phần mềm Quản lý hệ thống nước (KPIBSC-WSMS)

200.000 ₫

KPIBSC-WSMS: Giải pháp quản lý hệ thống nước hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-WSMS là phần mềm quản lý hệ thống nước trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hệ thống nước một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-WSMS:

  • Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống nước: KPIBSC-WSMS giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống nước một cách hiệu quả, giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành.
  • Tăng cường độ an toàn của hệ thống nước: KPIBSC-WSMS giúp doanh nghiệp giám sát và cảnh báo kịp thời các sự cố hệ thống nước, từ đó giảm thiểu rủi ro và tổn thất.
  • Tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm: KPIBSC-WSMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-WSMS:

  • Quản lý tài nguyên nước: KPIBSC-WSMS giúp doanh nghiệp quản lý các nguồn tài nguyên nước một cách toàn diện, bao gồm: nguồn cấp, nguồn thải,...
  • Quản lý vận hành hệ thống nước: KPIBSC-WSMS giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống nước một cách hiệu quả, bao gồm: lịch vận hành, kế hoạch bảo trì,...
  • Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm: KPIBSC-WSMS giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm: kiểm tra chất lượng nước, cảnh báo rủi ro,...

KPIBSC-WSMS là giải pháp quản lý hệ thống nước hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống nước, tăng cường độ an toàn của hệ thống nước và tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

200.000 ₫