Phần mềm Quản lý hệ thống cảng biển (KPIBSC-SSMS)

Phần mềm Quản lý hệ thống cảng biển (KPIBSC-SSMS)

2.499.000 ₫

KPIBSC-SSMS: Giải pháp quản lý hệ thống cảng biển hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-SSMS là phần mềm quản lý hệ thống cảng biển trực tuyến, giúp các chủ cảng quản lý toàn bộ hoạt động của cảng một cách hiệu quả, toàn diện và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-SSMS:

  • Tăng cường hiệu quả quản lý: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng tăng cường hiệu quả quản lý, thông qua việc tự động hóa các quy trình, tối ưu hóa hoạt động và đo lường hiệu quả.
  • Giảm thiểu rủi ro: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng giảm thiểu rủi ro, thông qua việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Tăng cường năng suất: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng tăng cường năng suất, thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-SSMS:

  • Quản lý dữ liệu tàu thuyền: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng quản lý dữ liệu tàu thuyền một cách hiệu quả, bao gồm: đăng ký tàu thuyền, quản lý hoạt động tàu thuyền,...
  • Quản lý dữ liệu hàng hóa: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng quản lý dữ liệu hàng hóa một cách hiệu quả, bao gồm: đăng ký hàng hóa, quản lý hoạt động hàng hóa,...
  • Quản lý dữ liệu nhân sự: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng quản lý dữ liệu nhân sự một cách hiệu quả, bao gồm: quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý lịch làm việc,...
  • Quản lý tài sản: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng quản lý tài sản một cách hiệu quả, bao gồm: đăng ký tài sản, quản lý bảo dưỡng tài sản,...
  • Quản lý tài chính: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng quản lý tài chính một cách hiệu quả, bao gồm: lập dự toán, theo dõi chi phí,...
  • Quản lý an toàn, an ninh: KPIBSC-SSMS giúp các chủ cảng quản lý an toàn, an ninh một cách hiệu quả, bao gồm: lập kế hoạch an toàn, theo dõi an toàn,...

KPIBSC-SSMS là giải pháp quản lý hệ thống cảng biển hiệu quả, toàn diện, giúp các chủ cảng tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất.

2.499.000 ₫