Phần mềm Quản lý gia phả (KPIBSC-GMS)

Phần mềm Quản lý gia phả (KPIBSC-GMS)

200.000 ₫

KPIBSC-GMS: Giải pháp lưu giữ và quản lý gia phả trọn vẹn, hiệu quả

KPIBSC-GMS là phần mềm quản lý gia phả trực tuyến, giúp các gia đình lưu giữ và quản lý gia phả một cách trọn vẹn, hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Những lợi ích của KPIBSC-GMS:

  • Lưu giữ lịch sử gia đình: KPIBSC-GMS giúp các gia đình lưu giữ lịch sử gia đình một cách trọn vẹn, bao gồm: thông tin, hình ảnh, video,...
  • Tìm kiếm thông tin dễ dàng: KPIBSC-GMS giúp các gia đình tìm kiếm thông tin về gia phả một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chia sẻ thông tin với nhau: KPIBSC-GMS giúp các thành viên trong gia đình chia sẻ thông tin về gia phả với nhau một cách thuận tiện.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-GMS:

  • Tạo cây gia phả: KPIBSC-GMS giúp các gia đình tạo cây gia phả một cách dễ dàng và trực quan.
  • Quản lý thông tin: KPIBSC-GMS giúp các gia đình quản lý thông tin về gia phả một cách hiệu quả, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán,...
  • Tìm kiếm thông tin: KPIBSC-GMS giúp các gia đình tìm kiếm thông tin về gia phả một cách dễ dàng và nhanh chóng, thông qua các công cụ tìm kiếm nâng cao.

KPIBSC-GMS là giải pháp lưu giữ và quản lý gia phả trọn vẹn, hiệu quả, giúp các gia đình lưu giữ lịch sử gia đình, tìm kiếm thông tin dễ dàng và chia sẻ thông tin với nhau.

200.000 ₫