Phần mềm Quản lý đặt món nhà hàng (KPIBSC-ROMS)

Phần mềm Quản lý đặt món nhà hàng (KPIBSC-ROMS)

200.000 ₫

KPIBSC-ROMS: Giải pháp quản lý đặt món nhà hàng hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-ROMS là phần mềm quản lý đặt món nhà hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp nhà hàng quản lý toàn bộ hoạt động đặt món của khách hàng một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật.

Những lợi ích của KPIBSC-ROMS:

  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: KPIBSC-ROMS giúp doanh nghiệp nhà hàng tăng cường sự hài lòng của khách hàng, thông qua việc cung cấp trải nghiệm đặt món tốt hơn.
  • Tăng doanh thu: KPIBSC-ROMS giúp doanh nghiệp nhà hàng tăng doanh thu, thông qua việc tối ưu hóa quy trình đặt món và giảm thiểu sai sót.
  • Giảm chi phí: KPIBSC-ROMS giúp doanh nghiệp nhà hàng giảm chi phí, thông qua việc tự động hóa các quy trình và giảm thiểu nhân lực.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-ROMS:

  • Quản lý đặt món trực tuyến: KPIBSC-ROMS giúp doanh nghiệp nhà hàng quản lý đặt món trực tuyến một cách hiệu quả, bao gồm: đặt món qua website, đặt món qua ứng dụng,...
  • Quản lý đặt món qua điện thoại: KPIBSC-ROMS giúp doanh nghiệp nhà hàng quản lý đặt món qua điện thoại một cách hiệu quả, bao gồm: nhận cuộc gọi, đặt món,...
  • Quản lý đặt món trực tiếp: KPIBSC-ROMS giúp doanh nghiệp nhà hàng quản lý đặt món trực tiếp một cách hiệu quả, bao gồm: nhận đơn đặt món,...

KPIBSC-ROMS là giải pháp quản lý đặt món nhà hàng hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nhà hàng tăng doanh thu và giảm chi phí.

200.000 ₫